Categorieën
Blog

Kritisch rapport: werken naast uitkering leidt tot financiële problemen

Mensen met een arbeidsbeperking die naast een uitkering deels aan het werk gaan krijgen te maken met inkomensonzekerheid en financiële problemen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van uitvoeringsorganisatie UWV.

Het is juist de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk werken als ze een uitkering hebben. Maar het inkomen dat ze dan verdienen wordt verrekend met die uitkering, en daardoor komen mensen in de knel. Het berekenen waar iemand recht op heeft is belangrijker geworden dan inkomenszekerheid, zeggen de onderzoekers.

Het ministerie van Sociale Zaken noemt het een serieus rapport met harde conclusies. Er zullen gesprekken gevoerd worden met onder meer het UWV, gemeenten en uitkeringsgerechtigden om te zoeken naar oplossingen. Ook het UWV zegt de aanbevelingen serieus te nemen en ermee aan de slag te gaan.

Naheffing van duizenden euro’s

“De stap naar werk levert problemen op”, zegt onderzoeker Suzanne de Visser van onderzoeksbureau Optimalistic. Samen met bureaus Muzus en Stimulansz heeft zij anderhalf jaar lang onderzoek gedaan naar het combineren van werk en uitkering.

“Als mensen gaan werken maakt het UWV een inschatting van wat je gaat verdienen, en daar passen ze de uitkering op aan. Maar die schatting zetten ze vaak voor een half jaar vast. Als de inschatting klopt is dat geen probleem, maar vaak klopt die ook niet.”

Nina wordt ‘r moedeloos van. ‘Het is alsof ze je telkens weer terug in de uitkering duwen’

Mensen kunnen daardoor maandenlang een te lage uitkering krijgen. “Als je op het sociaal minimum leeft maakt dat uit: dan kan je rekeningen niet meer betalen”, zegt De Visser. Andersom kan ook: mensen krijgen een te hoge uitkering en moeten die na een half jaar terugbetalen. “Dan krijg je een naheffing en moet je soms duizenden euro’s terugbetalen.”

De problemen liggen niet alleen bij de uitvoerder, zoals het UWV en de gemeenten, zegt onderzoeker De Visser. Het komt ook door de opdracht die uitvoeringsorganisaties krijgen: zij moeten aan de ene kant voldoende inkomen bieden en aan de andere kant het beroep op uitkeringen zoveel mogelijk minimaliseren.

Ondoorzichtig

61 procent van de respondenten in het onderzoek geeft aan door de verrekening van het inkomen in de financiële problemen te zijn gekomen. Vooral de onzekerheid en onvoorspelbaarheid van dat soort naheffingen leveren problemen op. “De rekensom is heel ondoorzichtig”, vertelt Sanne Ooms. Zij heeft een Wajong-uitkering, omdat ze vanwege een chronische ziekte niet fulltime kan werken.

“Er is wel een rekentool van het UWV, maar het is lastig om op voorhand in te schatten hoeveel je te besteden hebt als je werkt. Als je niet werkt is het veel overzichtelijker, maar dat wil ik niet. Daar word ik ongelukkig van.” Ze werkt voor de Rijksoverheid aan medewerkersnetwerken: daarmee kunnen medewerkers met een arbeidsbijzonderheid makkelijker met elkaar in contact komen.

Ook Moniek van der Meij heeft hier ervaring mee. Zij heeft een Wajong-uitkering vanwege haar autisme en werkt parttime aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. “Vorig jaar heb ik een te lage uitkering gekregen. Twee keer kreeg ik geld terug, 300 euro en 400 euro. Dat had ik dus te weinig gekregen, en op mijn inkomen is dat veel geld.”

Voor veel uitkeringsgerechtigden spelen ook de toeslagen hier een rol in. Van der Meij heeft door haar werk huurtoeslag moeten terugbetalen. “1100 euro, omdat ik vanwege een wijziging in de Wajong-regels ineens net te veel verdiende. Dat betekent dat het beetje spaargeld dat ik had daaraan op moest. Mijn ouders hebben ook wel eens moeten bijspringen.”

Behoefte aan duidelijkheid

Volgens de Landelijke Cliëntenraad, belangenbehartiger van uitkeringsgerechtigden, laat deze verhalen zien hoe ingewikkeld het systeem geworden is. “We hebben een stelsel gebouwd met allemaal kanalen die op elkaar reageren, op de verkeerde manier”, zegt voorzitter Amma Asante. “Dit stelsel vraagt het meeste van de mensen die dat het minste kunnen opbrengen.”

Ooms is omdat ze nu samenwoont niet meer afhankelijk van toeslagen, maar is dat wel geweest. “Ik was altijd heel bang om mijn recht op toeslagen te verliezen. Die stress zorgt voor enorme spanning als je een brief van het UWV of de Belastingdienst krijgt.”

Het geeft Van der Meij veel onrust. “Ik heb vanwege mijn autisme behoefte aan duidelijkheid, en veel andere mensen met een Wajong-uitkering ook. Maar als je gaat werken krijg je zoveel gedoe met het UWV, dat je maar beter niet kunt werken.”

Bron NOS: https://nos.nl/artikel/2370259-kritisch-rapport-werken-naast-uitkering-leidt-tot-financiele-problemen

Categorieën
Blog

Hoe juist werken tot armoede leidt

Meer dan de helft van de mensen die naast een uitkering gaan werken, komt in financiële problemen. Nina Bakker uit Leidschendam ondervond zelf hoe slecht loon, toeslagen en uitkeringen op elkaar zijn afgestemd.Lukas van der Storm15 april 2021, 14:01

Hoe vergaat het mensen die gaan werken naast hun uitkering? Op initiatief van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) is dat onlangs onderzocht, en het leverde een verbazingwekkend totaalplaatje op: zes op de tien uitkeringsgerechtigden komt in financiële problemen door aan de slag te gaan. Werken loont dus vaak niet, maar brengt mensen juist in de problemen.

De logische vervolgvraag – hoe komt dat dan? – is echter moeilijk te beantwoorden. Er is geen eenduidige en allesomvattende reden te geven, legt Peter van Leeuwen namens de LCR uit. “Een belangrijk deel van het probleem is dat het systeem zo ingewikkeld is”, vertelt hij. “Als iemand salaris krijgt, heeft dat invloed op de hoogte van de uitkering. Maar ook op toeslagen als de zorg- en huurtoeslag die mensen ontvangen en bijvoorbeeld de snelheid waarmee ze een studieschuld af moeten lossen. Al die regelingen en termijnen zijn niet op elkaar afgestemd, waardoor je een soort kettingreactie krijgt wanneer er iets aan de situatie verandert. Dat is aan beleidsmakers al bijna niet uit te leggen. Laat staan aan kwetsbare mensen die hiermee te maken hebben. Terwijl zij wel getroffen worden door de gevolgen van dit systeem.”

Dit zijn geen uitzonderlijke situaties. Er zijn naar schatting ruim 30.000 mensen die werken naast de bijstand. Een nog veel grotere groep van zo’n 144.000 mensen is gedeeltelijk aan de slag, naast een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WAO of Wajong). Bij al die groepen komen rekenkundige problemen tussen uitkering en salaris voor. Nina Bakker uit Leidschendam kan erover meepraten. “Ik ben volledig afgekeurd”, zegt ze, “maar ik wil het liefst niet uit mijn neus peuteren.”about:blankhttps://acdn.adnxs.com/dmp/async_usersync.html

Uiteindelijk had ze 200 euro minder

Toen Bakker een paar jaar geleden aan de slag ging als IT’er, bleek dat ze er financieel op achteruit ging. Ze had namelijk twee inkomens: een uit de uitkering en een uit haar kersverse salaris. “Maar je kan slechts bij een van de twee loonheffingskorting aanvragen”, legt Bakker uit. Het gevolg: ze ging er bruto wel iets op vooruit, maar zag daar netto niets van terug. Dat effect werd nog veel groter doordat dit gevolgen had voor haar huur- en zorgtoeslag. “Die berekenen ze op basis van het bruto-inkomen. Uiteindelijk had ik 200 euro per maand minder dan toen ik alleen een Wajong-uitkering kreeg en niet werkte. Dat is nogal wat, op een inkomen van zo’n 1400 euro.”

Die verschillen hadden in dit geval misschien zelfs kunnen worden gecorrigeerd, concludeert Peter van Leeuwen van de Landelijke Cliëntenraad. “Er bestaat een Wajongkorting: door een voorlopige aanslag in te dienen, kun je achteraf weer geld terugvragen. Maar dat moet je maar net weten, en ook dat is een deel van dit probleem. Iemand in de situatie van Nina Bakker wordt een soort administratiekantoor van de overheid.”

Dat kan ze beamen: vanwege een onbekende progressieve ziekte is ze afhankelijk van een rolstoel, beademing en diverse zorgverleners. Ook het aanvragen van al die zorg en hulp vergt veel administratie en verantwoording. Daar komt het woud aan regelingen rondom werk nog eens bij. “Ondanks mijn beperking wil ik meedoen in de maatschappij. Dat gaat niet als je naast de 16 uur die je dan kan werken ook nog 10 uur administratie aan het bijhouden bent.”

Kettingreactie van onzekerheden

Uiteindelijk vond Bakker wel een uitweg: ze gaat meer werken, waardoor ze geen Wajonguitkering meer krijgt. “Maar dat is lang niet voor iedereen weggelegd. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat anderen liever niet aan werk beginnen, gezien alle onzekerheid die het met zich meebrengt.”

Overigens zou ook Wajongkorting de essentie van Bakkers probleem niet oplossen, benadrukt Van Leeuwen. “Het probleem is dat toeslagen, loon en uitkering niet op elkaar zijn afgestemd”, legt hij uit. Mensen die naast een uitkering werken, doen dat vaak in sectoren waar in termijnen van vier weken betaald wordt. De toeslagen worden dan weer niet gebaseerd op het maandinkomen, maar op het gemiddeld inkomen per jaar.

Van Leeuwen: “Als je alles over een jaar uiteindelijk bij elkaar optelt, klopt het totaalplaatje wel. Maar zeker als de inkomsten fluctueren, ontstaat een soort kettingreactie van onzekerheden. Een verandering in het salaris heeft weer invloed op de uitkering én de toeslagen.”

Geen buffer met een minimumuitkering

En dat leidt er dan toe dat mensen ofwel tijdelijk minder krijgen, ofwel in een keer een te veel ontvangen bedrag moeten terugbetalen. “Mensen zitten dus met een liquiditeitsprobleem”, zegt Van Leeuwen. “In een maand waarin ze uiteindelijk te weinig geld krijgen, kunnen ze simpelweg de huur niet betalen. Tenzij ze een buffer hebben, maar dat is juist bij mensen met een minimuminkomen vaak niet het geval.”

Kettingreactie van onzekerheden

“Als je alles over een jaar uiteindelijk bij elkaar optelt, klopt het totaalplaatje wel. Maar zeker als de inkomsten fluctueren, ontstaat een soort kettingreactie van onzekerheden. Een verandering in het salaris heeft weer invloed op de uitkering én de toeslagen.” En dat leidt er dan toe dat mensen ofwel tijdelijk minder krijgen, ofwel in een keer een te veel ontvangen bedrag moeten terugbetalen. “Mensen zitten dus met een liquiditeitsprobleem. In een maand waarin ze uiteindelijk te weinig geld krijgen, kunnen ze simpelweg de huur niet betalen. Tenzij ze een buffer hebben, maar dat is juist bij mensen met een minimuminkomen vaak niet het geval.”

De hamvraag: hoe kan het dan wél? “Er bestaat al zoiets als de beslagvrije voet”, antwoordt Van Leeuwen. Dat bedrag – 95 procent van de bijstandsnorm – geldt in feite als het absolute bestaansminimum: dit deel van het inkomen is bij mensen met schulden niet opeisbaar voor schuldeisers. “De realiteit is nu dat mensen die werken naast een uitkering in sommige maanden zelfs nog onder dit bedrag terecht komen. Wat er moet gebeuren is dat er voor deze mensen ook zo’n ondergrens wordt vastgesteld. Een soort basisbedrag waar je absoluut niet onder terecht komt. Maar dan zal het systeem wel eenvoudiger moeten: door salaris, uitkering en toeslagen allemaal op maandbasis te berekenen.”

Rekenvoorbeeld

We nemen voor dit verhaal Jochem als uitgangspunt. Jochem is 36 jaar, alleenstaand en huurt een appartement van een woningbouwvereniging. Voorheen kreeg hij via de Participatiewet een bijstandsuitkering van 1.021 euro per maand. Maar nu kan hij een aantal uur per week gaan werken bij een bouwbedrijf, en zo zelf een deel van zijn geld verdienen. Hij werkt een beperkt aantal uren en krijgt daarvoor elke vier weken 500 euro aan salaris uitbetaald. Zijn inkomsten worden verder via de uitkering aangevuld tot bijstandsniveau.

Wie vluchtig kijkt, zou denken dat Jochem dan een aanvullende uitkering van 521 euro per maand van de gemeente ontvangt. Toch is dat niet zo: er zitten twee addertjes onder het gras.

Stap 1: het vakantiegeld wordt verrekend

Over de 500 euro per maand die Jochem gaat verdienen, ontvangt hij ook acht procent vakantiegeld: 40 euro per maand dus. Dat geld krijgt hij in mei in één keer uitgekeerd. Hoewel hij een salaris van 500 euro op zijn rekening gestort krijgt, rekent de gemeente ook het vakantiegeld mee bij het vaststellen van de uitkering. De gemeente vindt dus eigenlijk dat Jochem geen 500, maar 540 euro per vier weken verdient. Die 40 euro wordt dus van zijn maandelijkse uitkering afgetrokken.

Stap 2: salaris per vier weken

Jochem krijgt zijn salaris niet per maand uitbetaald. Zijn werkgever houdt een betalingstermijn van vier weken aan. Bij zijn eerste loon in januari krijgt hij aan het einde van de maand uitbetaald. Gedurende het jaar schuift de betaaldag steeds een paar dagen naar voren in de maand. Zijn uitkering krijgt hij echter wél per maand, en dat levert een extra probleem op.

Het verschil tussen dertien en twaalf betaaldagen per jaar moet immers ook nog worden verrekend. Het jaarsalaris van Jochem bedraagt 7020 euro, inclusief het vakantiegeld. Dat komt dus neer op 540 euro per vier weken. Maar omgerekend naar een maandsalaris komt hij op 585 euro uit. Dit bedrag is de basis waarop de gemeente zijn uitkering werkelijk baseert. Die 585 euro wordt aangevuld met 436 euro per maand, zodat hij op het bijstandsniveau van 1021 euro per maand uitkomt.

Stap 3: Jochem krijgt zijn loonstrook te laat

Als Jochem in januari begint met werken, krijgt hij aan het einde van de maand voor het eerst zijn salaris uitbetaald. Hij ziet echter geen uitkering op zijn rekening verschijnen. Wat blijkt: hij moet bij zijn werkgever om een salarisstrook vragen, die hij vervolgens naar de gemeente moet sturen. Hij vraagt het na bij de personeelsadministratie. De nieuwe loonstroken komen op 3 februari online, hoort hij. Maar dat vindt de gemeente te laat. Zij betalen de uitkering pas als de officiële loonstrook er is. Gevolg: Jochem heeft aan het einde van de maand alleen zijn 500 euro salaris binnen. Niet genoeg om de huur te betalen. Hij moet bij de woningbouwvereniging om uitstel vragen.

Stap 4: 85 euro minder per maand

Uiteindelijk komt het goed met de loonstrook. Als Jochem zijn uitkering op zijn rekening gestort krijgt, blijkt het om een bedrag van 436 euro per maand te gaan. Opgeteld bij zijn salaris van 500 euro heeft hij die maand dus 936 euro te besteden. Dat is 85 euro minder dan de 1021 euro die hij zou krijgen als hij een bijstandsuitkering had.

Hij vraagt na bij de gemeente hoe dit zit. Ze leggen uit dat de lagere uitkering te maken heeft met het vakantiegeld, en met het feit dat hij om de vier weken betaald krijgt. In mei krijgt hij zijn vakantiegeld. En tegen het einde van het jaar ontvangt hij ineens twee keer salaris voor hij zijn volgende huur moet betalen. Maar daar heeft Jochem nu niks aan: hij moet nú zijn rekeningen betalen. En dat lukt niet als hij de komende maanden 85 euro minder heeft om van te leven.

Stap 5: Jochem komt in de schulden

Waar hij voorheen met zijn bijstandsuitkering precies rond kon komen, komt Jochem nu in de problemen. Zijn werk maakt het leven duurder. Voorheen had hij de tijd om de prijzen van boodschappen te vergelijken. Hij ging diverse winkels af om zo veel mogelijk geld uit te sparen. Dat lukt hem nu niet meer. Hij is veel tijd en energie kwijt aan zijn werk.

Door de 85 euro die hij in de eerste maanden tekort komt, stapelen de rekeningen zich op. Zijn telefoon- en energierekening betaalt hij te laat: twee forse boetes zijn het gevolg. Die maken zijn plotselinge geldtekort alleen nog maar erger. Met alle stress van dien.

Bron Trouw: https://www.trouw.nl/economie/hoe-juist-werken-tot-armoede-leidt-het-probleem-is-dat-toeslagen-loon-en-uitkering-niet-op-elkaar-zijn-afgestemd~b3ff1bd8/

Categorieën
Vacatures

Vacature: beperkt maar geniaal?

Samen kunnen wij (bijna) alles. Design, systeembeheer, applicatie ontwikkeling, G Suite beheer, optimalisatie (+Google Apps Scripting) & training, maatwerk IT oplossingen en nog veel meer!

Alle teamleden van Anacea hebben een beperking. Zichtbaar en onzichtbaar. Dit zegt echter niets over onze kwaliteiten. Sterker nog, door onze beperking hebben we jarenlange ervaring met (kleine) hindernissen. Wij zijn uiterst gemotiveerd om de wereld te laten zien dat wij meer zijn dan onze beperking en hierdoor zijn wij erop gebrand om altijd te blijven ontwikkelen.

We hebben een superfocus ontwikkeld, concentreren ons op wat écht belangrijk is. Wij schrikken dan ook niet van deadlines en grote opdrachten. Wij vinden het een uitdaging om nieuwe dingen te proberen. Wij begeven ons naast de gebaande paden, lopen uit de pas en gaan graag tegen de richting in. Dit allemaal om het beste uit ons en onze diensten te halen.

Ben je het zat om niet gewaardeerd te worden door de wereld om wat je niet kan of om wat je bent? Wij weten het! Wil je echt laten zien wat je kunt en wil je knallen? Dan is het tijd voor een baan bij Anacea!

Hard skills

 • Gehandicapt: lekker belangrijk
 • Frond-end-developer: heel belangrijk
 • Zin in lol: nog belangrijker

Soft skills

 • Creatief
 • Goed met deadlines
 • Een hekel aan autoriteit
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Een teamplayer

Interesse? Vul hieronder je gegevens in, voeg je cv toe en nog belangrijker: schrijf een knetterende motivatie. Wie weet ben jij binnenkort ook een Anaceaheld!

Categorieën
Blog

SCOPAFIJTH

Groeien gaat niet altijd zonder groeistuipen. Als ondernemer moet je ontzettend veel regelen. Maar waar haal je al die kennis vandaan. Voor ons was het een leerproces van 25 jaar. Maak gebruik van al die kennis via ons SCOPAFIJTH impact systeem. 

Voordat wij met jouw onderneming en jouw team aan de slag gaan, doen we eerst een audit. In dit vooronderzoek leggen we de SCOPAFIJTH van jouw organisatie vast. 

Wat is dat dan, SCOPAFIJTH?

Security Hoe veilig is mijn informatie?

Communicatie Aan wie moet ik wat en wanneer laten weten?

Commercie Hoe ga ik verkopen en welke marketingstrategie hanteer ik?

Organisatie Hoe zit de organisatie in elkaar?

Personeel Wie doet wat en waarom?

Administratie Wat wil ik weten en wat moet ik verantwoorden?

Financiën Hoeveel geld heb ik beschikbaar in welke periode en hoeveel kan ik dan uitgeven en waaraan?

Informatie Wat wil ik bekend maken en hoe?

Juridisch Waar liggen mijn risico’s en wat is er vastgelegd?

Technologie Welke technologie past het beste bij mijn organisatie?

Huisvesting Wat is de passende huisvesting en wat is er voor nodig?

In onze audit nemen we alle mogelijke processen mee. Wij kunnen je van advies voorzien op alle punten van de SCOPAFIJTH. Niet alleen in het optimaliseren van de IT processen, maar alle processen binnen je bedrijf. 

Als we alles hebben onderzocht, dan gaan we aan de slag met het wegnemen van de grootste risicofactoren binnen de SCOPAFIJTH en beginnen we met de hoogste prioriteiten. De prioriteiten bepalen we samen met jou. Zo ontstaat er een faseplan en een tijdslijn.

Bij Anacea zelf is er heel veel kennis van alle bedrijfsmatige processen. Als we nog dieper op het onderwerp ingaan nodige wij één of meerdere van onze IT partners uit.

Wij informeren je graag hoe je succesvol en optimaal verder kunt groeien. 

Categorieën
Blog

Google’s G Suite

Google’s G Suite

De tijd van software installeren, licenties kopen, bestanden via een USB heen en weer schuiven tussen computers en Document v1.doc, Document v2.doc, Document Welke versie zijn we ook alweer.doc is voorbij. Tegenwoordig gebeurt (bijna) alles in de Cloud (Google’s G Suite).

De Cloud?

Alles wat op internet staat of wat je daarvan afhaalt staat in de Cloud. De Cloud is een groep servers die in een datacenter staan. In geval van G suite is dat een van de datacenters van Google.

G Suite op kantoor

G Suite is een interessante vervanger van Microsoft Office. G Suite bevat een heleboel apps die moeiteloos met elkaar samenwerken, allemaal in de cloud. Denk aan Documenten, Spreadsheet, Formulieren, Presentaties, Agenda en waarschijnlijk de bekenste: Gmail.

Omdat alles wat je doet in de cloud wordt opgeslagen kan je heel eenvoudig switchen tussen je computer, laptop, mobiele telefoon, tablet en Chromebook. Zolang je internet hebt en toegang tot een browser kan je werken met Google’s G Suite .

Via rechten stel je in welk teamlid waarbij kan en wat teamleden wel en niet mogen wijzigen. In de Google Beheerdersconsole kan je bovendien allerlei rechten en beveiligingsprotocollen instellen. Zo kan je bijvoorbeeld instellen of teamleden op hun telefoon mogen inloggen met hun G Suite account, en zo ja, dat zij dan wel verplicht een pincode op hun mobiele telefoon moeten instellen. Dit maakt G Suite een super veilige omgeving.

G Suite is goedkoop, je betaalt alleen maandelijks abonnementskosten per gebruiker. Je bent geen tijd kwijt aan het beheren van hardware of software, er zijn geen upgrades nodig en vrijwel alle apparaten kunnen overweg met G Suite. Zolang ze maar internet verbinding hebben en een browser.

Samenwerken is een van de grootste voordelen van G Suite. Alle documenten kunnen live worden bewerkt door meerdere gebruikers tegelijk. Werken met verschillende versies die naar elkaar gemaild moeten worden is dus verleden tijd. Foutje gemaakt? Google bewaard op de achtergrond wél versies voor je die je eenvoudig terug kan zetten.

Wij van Anacea zijn dol op G suite! Wij gebruiken Gmail om te communiceren, zetten al onze afspraken in Google Agenda, houden offertes en facturen bij in Google Drive en Spreadsheet en hebben lol via Google Hangouts!

The sky is the limit

Maar wat G Suite echt bijzonder maakt is de mogelijkheid om alles nog veel verder uit te breiden met Google Apps Script. Dit is een door Google ontwikkelde programmeertaal die via een geïntegreerde scripteditor kan worden toegevoegd aan G Suite.

Wat kan je daar dan mee?
Met Google Apps Script zijn er oneindig veel mogelijkheden om de functionaliteiten van G Suite uit te breiden. Zo kan je data uit Spreadsheet (bijvoorbeeld offertes) met één druk op de knop laten exporteren naar .pdf’s, deze .pdf’s automatisch in verschillende mappen laten opslaan en versturen naar klanten!

Hou je een Spreadsheet bij met leveringsdata? Druk op de knop en alle afspraken staan in je Agenda!

Geen zin om al die klanten uit je Spreadsheet apart te mailen? Via Google Apps Scripting mail je ze allemaal tegelijk mét een gepersonaliseerd bericht!

Je ziet het, alles wat je kan bedenken is mogelijk met Google Apps Script. Dus ook als de basis functies (die al behoorlijk uitgebreid zijn) niet voldoende zijn voor de processen binnen jouw bedrijf kan G Suite toch een meerwaarde bieden tegenover Microsoft Office.

Naast dat G Suite niet duur is kan het optimaliseren van processen door middel van Google Apps Scripting ook nog eens tijd en geld besparen!

En jullie kunnen dat bouwen?
Inderdaad, team Anacea heeft jarenlange ervaring in programmeren en inmiddels ook een aantal jaar ervaring in programmeren in Google Apps Script. Binnen Anacea is uiteraard alles geautomatiseerd met Google Apps Script en ook bij onze klanten zijn we hard opweg om alles te
automatiseren.

Categorieën
Blog

Google vs Windows

Waarom werken met Google en niet met Windows?

Anacea is een specialist in het werken met Google en Google G Suite. Hieronder vind je een een opsomming van de voordelen van het werken met Google vs Windows of Apple OS. Je werkt al met een Google browser, dus waarom niet alles van Google?

Google vs Windows

 • Voordelige hardware
 • Veel gratis applicaties
 • Voordelige abonnementen
 • Altijd werken met een up to date versie
 • Werken binnen enkele seconden
 • Geen malware meer
 • Geen virussen of trojans, Google verwijdert ze automatisch
 • Werkt ook op oudere systemen
 • Overal ter wereld bij je eigen bestanden
 • Werkt ook op Apple en Windows systemen
 • Geen stelen van gegevens
 • Heeft een eigen besturingssysteem
 • Gemakkelijk te beheren (hoeft niet hoor, kunnen wij ook doen)
 • Niet perse een back up nodig (het staat in de cloud)
 • Geen trage installaties van applicaties
 • Maak gebruik van Android apps op je Chromebook
 • Chromebooks hebben een lange accutijd
 • Chromebooks zijn heel erg licht
 • Synchronisatie van je instellingen op ieder systeem
 • Als het echt nodig is werkt het ook met Office 365
 • Betaal heel veel minder voor systeembeheer
 • Optimalisatie van processen is onder Google Suite zeer voordelig
 • Je gebruikt toch ook een Google browser?

Heb je nu nog een reden om niet met Google te werken, vertel het ons.

De tijd van software installeren, licenties kopen, bestanden via een USB heen en weer schuiven tussen computers en Document v1.doc, Document v2.doc, Document Welke versie zijn we ook alweer.doc is voorbij. Tegenwoordig gebeurt (bijna) alles in de Cloud (Google’s G Suite).

De Cloud?

Alles wat op internet staat of wat je daarvan afhaalt staat in de Cloud. De Cloud is een groep servers die in een datacenter staan. In geval van G suite is dat een van de datacenters van Google.

G Suite op kantoor

G Suite is een interessante vervanger van Microsoft Office. G Suite bevat een heleboel apps die moeiteloos met elkaar samenwerken, allemaal in de cloud. Denk aan Documenten, Spreadsheet, Formulieren, Presentaties, Agenda en waarschijnlijk de bekenste: Gmail.

Omdat alles wat je doet in de cloud wordt opgeslagen kan je heel eenvoudig switchen tussen je computer, laptop, mobiele telefoon, tablet en Chromebook. Zolang je internet hebt en toegang tot een browser kan je werken met G Suite.

Lees meer over G Suite op onze G Suite pagina.